A VÉDIKUS ASZTROLÓGIÁRÓL RÖVIDEN

Folytatás a Főoldalról:

Védikus asztrológia védikus irodalmi forrásai (az ábrát a BHF-jegyzetének felhasználásával készítettem):

Törvény szinten:

 • Abszolút bölcsesség törvénye,
 • Lélekkörforgásának (Reinkarnáció) törvénye,
 • Karma törvénye.

Tudás szinten: Védangák 6 könyve

Védikus asztrológia szintje:

Így ír a védikus asztrológia szintjéről dr. Tóth-Soma  László/Gaura Kṛṣṇa dāsa: A bevezetés a védikus irodalomba c., Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolás jegyzetében (2009.):

„A jyoti szó ragyogót (más források szerint út a fény, vagyis Isten felé) jelent, amely kifejezés az égitestekre utal. Valójában az idõ tudományát foglalja össze, s meghatározza a különféle idõegységek –napszakok, napok, hónapok stb.– hosszát. Gyakorlati szempontból pedig azt szabályozza, hogy mikor kell egy vallásos rítust vagy akár bármilyen hétköznapi tettet végrehajtani a mindennapok során. A jyotiṣa hat részbõl áll:

 1. matematika (gaṇitā),
 2. a szűkebb értelemben vett csillagászat (jyotiṣa),
 3. az asztrológia (jātika),
 4. a fiziognómia (sāmudrika, kinézet),
 5. az ómenek (nimitta, környezet), és
 6. a kérdezés és válaszadás tudománya (praśna), kérdés.

A felsorolásból az elsõ kettõ (gaṇitā, jyotiṣa) leíró, deskriptív természettudomány, a másik négy pedig (jātika, sāmudrika, nimitta, praśna) magyarázó tudomány. Ez a különbségtétel arra utal, hogy míg a természettudományokban csak egzakt állításokat találunk, amelyek függetlenek a mi megértésünktõl, addig a magyarázó tudományok következtetései nem függetlenek attól. Emiatt az utóbbi négy tudomány esetén mindig szükség van interpretációkra.

 1. A Gaṇitā –a matematika különféle ágai (algebra, geometria, trigonometria stb.) elsõsorban a bolygók helyzetének pontos meghatározása során használatosak.
 2. A Jyotiṣa –vagyis a csillagászat a bolygók egy adott idõpontban való helyzetével foglalkozik. E két tudomány adataira támaszkodva, azokat használva, illetve magyarázatokat fûzve hozzájuk alkalmazzák a következő négy tudományt:
 3. A Jātika –vagy asztrológia leírja, hogy miként befolyásolják a bolygók születéskor jellemző állása egy ember sorsát.
 4. A Sāmudrika – vagyis a fiziognómia az ember születésekor jellemző bolygóállás test alakjára gyakorolt hatását írja le. Az a tudós, aki ismeri a fiziognómia tudományát, egy ember testének alakjából és egyéb jellemzõibõl fel tudja mérni a személyiségét, illetve a sorsát.
 5. A Nimitta –az ómenek tudománya a bolygók helyzetének környezetre gyakorolt hatását mutatja be. A leírások szerint a bolygók különféle szituációkat teremtenek elõzõ tetteink alapján, ugyanakkor ezzel együtt a környezetünkben is specifikus változásokat idéznek elő, amelyekből előre következtetni lehet bizonyos jövőbeni életeseményekre. Ezek specifikus jelek az úgynevezett ómenek.
 6. A Praśna –a kérdések tudománya a bolygók helyzetének szóbeli kérdésekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy ha valaki Indiában, vagy valahol a „nagyvilágban” meglátogat egy hiteles és tanult asztrológust, akkor az általa feltett kérdés megszületése pillanatában az asztrológus megállapítja a bolyóállásokat, és ebbõl fogja kiolvasni a választ.

A legismertebb jyotiṣa-¼āstrák azok, melyek elsõsorban a csillagászat témakörét dolgozzák fel. Ilyen például a S¡rya-siddhāṇta, és a Siddhāṇta-śiromaṇi. Az asztrológiát teljességében az ún. Hora-Śāstrák mutatják be, de a Bṛgu-saṁhitāt is komoly tekintély övezi.”

Vizsgáljuk meg a védikus- és a mezopotámiai eredetű (Nyugati) asztrológia közötti 6 különbséget:

1. A bolygó pozíció használatból adódó eltérések (23,5 °)

A Nyugati asztrológia a Földnek Naphoz való tájolásán alapszik és a trópusi zodiákust használja. Ez utóbbi 12 csillagjegyre felosztott képzeletbeli öv, ami északra és délre kb. 8 °-kal tér el az ekliptikától (a Nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, illetve a Föld keringési síkja a Naprendszerben). Azt feltételezi, hogy a Nap, minden évben, tavaszi napéjegyenlőség idején a Kos 1 °-án, illetve őszinél a Mérleg 1 °-án áll (nyárinál és télinél a Rák illetve a Bak 1 °-án). Így nincs figyelembe véve a Napéjegyenlőség előrehaladása, amit a védikus asztrológia figyelembe vesz, vagyis a földről nézve, az állócsillagokhoz képest nem ugyanarra a helyre tér vissza a Nap március 21-én, mint ahol egy évvel korábban volt. Ezért a Nyugati és Keleti (védikus) asztrológia számítási alapjai közötti eltérés 1 év alatt, 1 °-on belül 50 másodperc eltérést jelent, 72 év alatt 1 °-ot, 2160 évenként 30 °-ot (egy teljes állatjegy elmaradás!!!) eredményez. 25920 év alatt záródik egy teljes ciklus. Utoljára Krisztus előtt 285-ben volt a kétféle számítás szerint a bolygók pozíciója egyenlő. Jelenleg a két zodiákus számítása között kb. 24 °-os az eltérés (Ayanamsha). Ez nagyjából azt jelenti, hogy a Nyugati asztrológia szerint azonosított 5 emberből 4 nem abban a csillagjegyben született mint ahogy őket beazonosították.

Egy példa a jegyek (védikus szerint házak) eltérésére:

Asztrológia

Kos jegy kezdete

Kos jegy vége

Mezopotámiai

Március 21

Április 20.

Védikus

Április 13.

Május 14.

Ez a kb. 23,5 ° eltérés a többi bolygóra is igaz (naptári napban 22 nap)

 

2. Milyen égitesteket használnak az asztrológiák?

Nyugati és a védikus egyaránt használja a 12 állatövi csillagjegyet, valamint a Napot, a belső bolygókat (Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz és külső bolygókat (Uránusz, Neptunusz és Plútó). A védikus használja még a 2 holdcsomópontot (Hold földkörüli mozgása mellett az ekliptikán is körbe jár. Minden hónapban meghatározott helyre ér a csomópontokra). Ezek a fel– és leszálló csomópontok (Rahu és Ketu). A 2 csomópont alkotja a karmatengelyt, amely védikus asztrológia filozófiájában igen jelentős szerepet játszik.

3. Évezredek óta változatlan alapelvek

A Nyugati asztrológia alapszabályai új bolygók vagy csillagképek felfedezésével folyamatosan változnak, míg a védikusé több ezer év óta változatlanok.

4. Nézőpontbeli különbözőségek

A Nyugati (trópusinak is hívják) Nap alapú, elsősorban a személyiséggel, karakterrel foglalkozik, vagyis az ember természete leginkább a Naphoz hasonlítható.

A védikus (kozmikusnak vagy sziderikusnak is hívják) az állócsillagok és a Naprendszer bolygóinak emberi életre gyakorolt kölcsönhatását vizsgálja. Így lefedi az élet valamennyi területét. Megmutatja vágyainkat, a bennünk rejlő tehetséget, a felelősségvállalási képességeinket és a spirituális fejlődés lehetőségeit is. Képes arra, hogy az élet fontosabb eseményeinek időpontját és időtartamát előre jelezze.

5. 27 állócsillag (alház) a védikusban

A Nyugati asztrológia a 12 állatövi jegyet használja elsősorban, persze mellette további bolygó– és csillaghatásokat is figyelembe vesz.

A védikus a 12 házat további 27 alházra (Nakshatra) osztja (27 * 13 ° 20 ’=360 °). Így időben sokkal pontosabb előrejelzést lehet készíteni. A Nyugatiban ehhez hasonló lehetőség nincs.

6. Rendszerek az események időzítésének előrejelzésére

A Nyugati az események, változások időzítéséhez progressziót (előrejelzés) és a bolygók tranzitját használja. A védikus is használja ezt, elsősorban a bolygó periódusokat (Dasha) használja. A Vimshotari Dashaban mind a 9 bolygó (Nap, a belső bolygók, valamint a Rahu és Ketu) kap egy 6 és 20 év közötti idősávot (a bolygókra összesen 120 év). Ezek határozzák meg, hogy éppen melyik hat az egyén életére. A Dasha, pontos születési időpont (év, hó, nap, óra, perc) birtokában pontosan megmondja az egyén kivételes időpontjainak kezdetét, időtartamát és végét.

Jyotish fő alapelvei:

 • Magasabb szintű bölcsesség, vagy abszolút megtapasztalása, elérése:  az elme felett áll. Szokásos gondolkodással nem ismerhető meg. Ez az emberi létforma létezésének alapvető célja. Ez minden ember alapvető természete, maga a végtelen tudás, tudatosság és boldogság. A cél visszatérés az Abszolútba, a körforgástól (születésóhalál) való megszabadulás.
 • Alacsonyabb rendű tudás: 4 Védából (Rig, Yajus, Sama és Atharva) és 6 Védangából (nyelvtan, etimológia, hanglejtés, mérték, szertartások és asztrológia) áll. Upanishádok szerint ezeken keresztül lehet felismerni a teremtés transzcendentális természetét stb.
  A karma törvényei szerint. Jyotish asztrológia képes igazolni, hogy az Upanishádok kijelentései igazak.
 • Reinkarnáció (újjászületés): csak a test hal meg, a lélek halad tovább és egy új formában (testben) folytatja. A születési képlet összefoglalja a múltbéli inkarnációk eredményeit, a jelenlegi fő motívumait és utal a  jövőbeli életekre is.
 • Karma (cselekvés) törvénye: jelen életbeli eseményeink a múltbéli tetteink eredményei, az ezekre való reagálásunk határozza meg jövőnket. A karma örök törvénye szerint minden léleknek megadatik, hogy saját önzetlen gondolatain jó és cselekedetein keresztül találja meg a kiutat, léphessen ki ebből a világból („Ki mint vet, úgy arat”).

Paramahansa Yogananda:  „Az egyén asztrológiai csillagai nem mások, mint a környezet, amit Ő választott saját magának karmikus mintázatai alapján, ahogy az előző élete(i)ben cselekedett. Ezek alapján a karmikus mintázatok alapján vonzotta be a földre való újjászületést abban az időpontban, ami teljesen megfelelt annak a mintázatnak.”

Remélem kedves Érdeklődő, nem telt haszontalanul az olvasásra szánt időd. Ha a védikus asztrológia még jobban felkeltette érdeklődésedet, akkor a Kapcsolat menüpontra kattintva megtalálhatod kapcsolat felvételi paramétereimet…

… és találkozunk képletelemzésen, és/vagy védikus asztrológia tanfolyamon, és/vagy asztrológiával támogatott  asztromeditáción, és/vagy asztroterápián, meglehet, hogy összeillőségi elemzésen!

Szeretettel várlak!

Saródy Judit,
védikus asztrológus, diplomás védikus (vaisnava) teológus és asztroterapeuta
(integrál terapeuta)

 

„A védikus kultúrában az asztrológusok rögtön a gyermek születése után kiszámolják, melyik kategóriába tartozik. Az asztrológia akkor segít, ha van egy jó asztrológus, aki meg tudja mondani, melyik vonalon jön a gyerek, és hogyan kell oktatni.”

Ő isteni kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Úton önmagunk felé 28.fejezet