VÉDIKUS ASZTROLÓGIA TANFOLYAMOK

Szeretnéd, ha:

• egy tanfolyam keretében bevezetést nyernél a védikus asztrológia titkaiba,
• önállóan végezhetnéd saját képleted elemzését,
• segítséget nyújthatnál szeretteidnek nehéz sorsfordulataikban,
• az alábbihoz hasonló horoszkópokat olvasni, elemezni tudnád?

Mintatérkép

A képzés többféle szinten, intenzitással  és különböző időbeosztással működik.

1.) Az alapfokú védikus, indiai asztrológiai tanfolyam, amely az alapok (csillagjegyek, házak, bolygók, kapcsolataik, kölcsönhatásaik, Holdházak alapjai, egyszerű képletelemzési módszer stb.) elsajátítása mellett önismereted fejlesztését is szolgálja. Mivel az asztrológiai alapokat képleteden sajátítod el, tanulás közben felfedezheted legrejtettebb tulajdonságaidat, miután ezeket felismerted elkezdhetsz dolgozni kiküszöbölésükön. Az alapfokú tanfolyam végén a hallgatók írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az eredményesen teljesítők a tanfolyam sikeres elvégzéséről szóló oklevelet kapnak.

2.) Haladó védikus, indiai, asztrológiai tanfolyamon az alapfokot már elsajátítottaknak indítom. (Részt vehetnek azok is, akik az alapokból nem vizsgáztak.) Itt a többféle képletelemzési módszer mellett, olyan alkalmazásokat is tanulhatsz, amely a vizsgált személy különböző életterületeit célirányosan vizsgálja (Vimsóttári dasa vagy életóra, jogák, Szinesztria vagy Összeillőség [kapcsolati analízis], éves horoszkóp készítés, Hold alapú Aszcendens, a Holdházak részletes megismerése stb.). A képzést itt is írásbeli- és szóbeli vizsga zárja. Emellett a tanulóknak ki kell dolgozni egy szülött születési horoszkópját, figyelembe véve a tranziensek és az életóra hatásait. A képzés eredményes elvégzését itt is oklevél igazolja majd.

3.) Asztrológus jelöltek magas szintű képzése a következő fokozat. Itt a cél elsősorban a hallgatók elemzési módszereinek (többek között az elágazó-, rendszerező-, kérdező védikus asztrológiai elemzés) tökéletesítése, nagyszámú képletelemzési gyakorlat megszerzése. Mivel az asztrológus a születési képlet felhasználásával belelát a személy múltjába, jelenjébe és jövőjébe, ezért az asztrológus etika tanulmányozása is fontos része a képzésnek. Az elemzések során az asztrológus kérdéseket tesz fel a szülötteknek, amely nyílt kérdezést és-az azt követő őszinte felelet együttes jelentkezését feltételezi. Ennek gyakorlását szolgálja a kommunikációs ismeretek téma. A képzést szakdolgozat és írásbeli– és szóbeli vizsga zárja. A jól teljesítők védikus asztrológus diplomát kapnak, amely igazolja a képzés különböző fokozatainak eredményes elvégzését.

4.) Egyéni intenzív és/vagy felzárkóztató képzésen azok a tanulók vesznek részt, akik betegség, utazás, családi ok stb. miatt lemaradtak a csoportjuktól és szeretnék mulasztásukat pótolni, vagy akik gyorsabban szeretnének asztrológiai tudáshoz jutni.

 A különböző szintű tanfolyamok egymásra épülnek, a hallgatók egy szintre való beiratkozásukkor vállalják, hogy a foglalkozásokon részt vesznek, a tandíjat hiányzás esetén is kifizetik.

A különböző tanfolyamtípusok részletes tematikája, intenzitási változatok, időbeosztások és a részvételi feltételek ezen oldal almenüpontjain érhetők el.

”Acchedyo ‘yam adāhyo ‘yam akledyo śoṣya eva ca nityaḥ sarva-gataḥ sthāṇur  acalo ‘yaṁ sanātanaḥ.

„Az egyéni lélek törhetetlen, feloldhatatlan, és sem megégetni, sem felszárítani nem lehet. Örökkévaló, mindenhol jelen van, változatlan, rendíthetetlen és örökké ugyanaz.”

Bhagavad-gita, 2 fejezet, 24. vers