TEMATIKÁK

Megjegyzés: a tanfolyamvezető(k) fenntartják maguknak azt a lehetőséget, hogy indokolt esetben eltérjenek a megadott tematikától.

Az alapfokú védikus, indiai asztrológiai tanfolyam (129 óra):

 1. Védikus asztrológia (Játika) filozófiai megalapozása (1 óra)
  • Törvény szint
  • Tudás szint
  • Az alapok összefoglalása
 1. A védikus és a mezopotámiai asztrológia különbözőségei (2 óra)
  • Helio– és geocentrikus nézet használata
  • Az asztrológiában használt égitestek
  • Évezredek óta változatlan alapelvek
  • 27 állócsillag (Holdház, alház) a védikus asztrológiában
  • Események előrejelzése, időzítése
  • Téma összefoglalása
 1. Védikus térkép (rasi) felépítése és a személyiség modell (6 óra)
  • Csillagászati alapok
  • Dél-indiai modell felépítése, Aszcendens (Lagna)
  • Wilberi létra
  • Inkarnációink
  • Védikus személyiség modell
  • Térkép és a modell összefoglalása
 1. Zodiákus jegyeinek elemei és minőségei (10 óra)
  • Minőségek
  • A 12 csillagjegy leírása
 1. Aszcendens a Zodiákusban (10 óra) 
  • A 12 csillagjegy hatása az Aszcendensre
  • A Zodiákus jegyek és az Aszcendens összefoglalása
 1. A bolygók által okozott hatások ismertetése (12 óra)
  • Belső 7 bolygó hatásának ismertetése
  • Holdcsomópont és hatásának ismertetése
  • 3 külső bolygó és hatásának ismertetése
  • Bolygók összefoglalása
 1. Bolygók viszonya és kapcsolódása (20 óra)
  • Bolygók erőnléte (erőben, esésben, gyermek, öreg)
  • Bolygók egymáshoz való viszonya (barát, semleges, ellenséges)
  • Bolygó kapcsolódások
  • Néhány alapvető joga (bolygó kombináció)
  • Bolygók viszonyának és kapcsolódásának összefoglalása
 1. Házak és a padák (30 óra)
  • Háztípusok, házrendszerek, házak jelölői
  • Házak és padák jelölése a térképeken
  • A házak és uralkodóik
  • Házak uralkodói a többi házban
  • Házak és uralkodóik, valamint a padák összefoglalása
 1. Holdházak (12 óra)
  • A 27 alház alaptulajdonságainak ismertetése
  • A Holdházak alapjainak összefoglalása
 1. Bevezetés a képletelemzésbe (12 óra)
  • Aszcendens helyzete és hatása
  • Belső bolygók helyzete jegyekben és házakban
  • Holdcsomópont elhelyezkedése
  • Külső bolygók hatása
  • A képletelemzés bevezetésének összefoglalása
 1. A védikus asztrológia alapjainak összefoglalása (9 óra)
  • Felkészülés az írásbeli vizsgára
  • Felkészülés az írásbeli és szóbeli vizsgára
 1. Írásbeli és szóbeli vizsga és ezek kiértékelése (5 óra)

 

Haladó védikus tanfolyam (129 óra)

 1. Holdházak részletes ismertetése (27 óra)
  • Kötőerők (satva, rajas és a tamas) hatása
  • 4 szint (kama-, artha-, dharma– és a moksa szint) és az azokon lévők feladatai
  • Hozott életminőségek és hatásuk a személyiség fejlődésére (déva, manusya és raksasza)
  • Holdházak összefoglalása
 1. Tranziens bolygóhatások (6 óra)
  • Tranziens térkép
  • Tranziens bolygók (térkép) és a születési térkép kapcsolata
  • Képletelemzések a tranziensek figyelembe vételével
  • Tranziens bolygóhatások összefoglalása
 1. Alképletek (9 óra)
  • Alképletek elnevezése és hatása
  • A főtérképek és az altérképek kapcsolata
  • Fő– és alképletek összevont elemzése megadott életterületek alapján (pl.: párkapcsolat, egészség, jövő stb.)
  • Alképletek és hatásuk összefoglalása
 1. Összeillőség (Szinesztria) vizsgálata (15 óra)
  • Szinesztria elmélete
  • Párkapcsolati analízis
  • Kapcsolati analízis kiterjesztése (családtagokra, barátokra, üzlettársakra stb.)
  • Összeillőség összefoglalása
 1. A legismertebb jogák és hatásuk (9 óra)
  • Jogák és hatásuk ismertetése
  • Jogák alkalmazása a gyakorlatban
  • Jogák összefoglalása
 1. Vimsóttari dasa (életóra), (18 óra)
  • Az életóra hatása a szülöttre
  • Életóra felosztása (periódus, alperiódus, alalperiódus stb.)
  • Mahadasa periódusok és Antardasa alperiódusok minden bolygóra
  • Az életóra alkalmazása a szülöttre
  • Az életóra összefoglalása
 1. Hold– és más bolygóalapú Aszcendens, éves horoszkóp (6 óra)
  • Holdalapú Aszcendens bevezetésének oka
  • Képletek vizsgálata Hold alapú Aszcendenssel
  • Más bolygó alapú Aszcendensek és bevezetésük oka
  • Képletek vizsgálata más bolygó alapú Aszcendenssel
  • Éves horoszkóp (varsaphala) és alkalmazása
 1. Muhurta vagy a legkedvezőbb időpont kiválasztása (15 óra)
  • Muhurta ismertetése
  • Gyakorlati példák a Muhurta alkalmazására
  • Muhurta összefoglalása
 1. A Haladó tanfolyam anyagának összefoglalása, ismétlése (6 óra)
 2. Felkészülés az önálló feladatra: szülött horoszkóp kidolgozása (4 óra)
 3. Felkészülés az írásbeli és szóbeli vizsgára (8 óra)
  • Felkészülés az írásbeli vizsgára
  • Felkészülés a szóbeli vizsgára
 1. Az írásbeli és szóbeli vizsga, valamint az előbbiek és az önálló munka értékelése (6 óra)

 

Asztrológus jelölt tanfolyam (72 óra):

 1. Az Alapozó- és a Haladó tanfolyamok anyagának átismétlése (3 óra)
 2. Aszcendens beállítás, pontosítás lehetőségei a szülött ismeretlen óra, perc ideje esetében
 3. Hagyományos (elágazó) védikus elemzési módszer ismertetése és gyakorlása
  • A módszer ismertetése
  • A módszer begyakorlása
  • Az elágazó módszer összefoglalása
 1. A védikus asztrológia rendszerező elemzés technikájának ismertetése és begyakorlása
  • A módszer ismertetése
  • A módszer begyakorlása
  • A rendszerező módszer összefoglalása
 1. A kérdező védikus asztrológia elemző technikájának ismertetése és begyakorlása
  • A módszer ismertetése
  • A módszer begyakorlása
  • A kérdező módszer összefoglalása
 1. Asztrológus etika
  • Etikai kérdések a képletek elemzésénél
  • Mit tegyen az asztrológus
 1. Kommunikáció a képlettulajdonossal
 2. Alapozó-, Haladó– és az Asztrológus jelölt tanfolyamok anyagának összefoglalása
 3. Szakdolgozat készítés kérdésköre
 4. Írásbeli és szóbeli vizsga előkészítése
 5. Írásbeli és szóbeli vizsga
 6. Írásbeli és szóbeli vizsga, valamint a szakdolgozatok értékelése

„Ahhoz, hogy képzett, védikus asztrológus legyél, nem elég a tanfolyamon részt venni, tenni, tanulni, gyakorolni is kell érte!”

Saródy Judit