ELŐREBOCSÁTÁSKÉPPEN, BEVEZETŐ HELYETT

Tisztázzuk az elején, hogy az órák vidámak és mentesek a stressztől. Az előadó általában ad otthoni gyakorló feladatot, amely az utolsó foglalkozáson bemutatott, valamint az előzőeken  elhangzott ismereteinek együttes alkalmazását igényli. A hallgató szabadon eldöntheti, hogy elkészíti vagy sem. Nincs osztályozás, jeles vagy elégtelen felelet, piros vagy fekete pont… Mivel a képzés célja elsősorban az önismeret fejlesztése, ezért az órák is e célnak vannak alárendelve. A diák önismerete akkor is fejlődik, ha az órákon odafigyel saját és a többiek képletrészleteinek elemzésére. Ezekből az apró részletekből áll majd össze, szép lassan az önismeret. Már a tanfolyam kezdetekor célszerű a diáknak eldönteni, hogy a tanfolyam elvégzésével mi a célja? Önismeretem bővítése, kiteljesítése? Elmélyülök a védikus asztrológiában, mert érdekel? Környezetemben lévők életének megkönnyítése képleteik folyamatos figyelésével, elemzésével, a problémás időszakok előre jelzésével? Védikus asztrológus szeretné lenni, szülöttek sorsát elemezni, tanácsot adni? Még sorolhatnám tovább, de nem teszem, tehát nem árt előre eldönteni. Ha valaki az elején még nem tudja, csak mondjuk a haladó tanfolyamnál eszmél rá, hogy pl.: „… asztrológus akarok lenni!”, akkor ott a felzárkoztató képzés, pótolhatók az elmulasztott gyakorlatok, a meg nem szerzett ismeretek.

Elképzelem, hogy egy orvos minden betegét orvosi lexikon, vagy egy távoli szerveren lévő központi adatbázis információi alapján vizsgálja, diagnosztizálja, ír fel gyógyszert, terápiát stb. Az asztrológiában ez kb. azt jelentené, hogy a képletben előforduló csillagjegyek, bolygók, házak, Holdházak, kombinációk, kölcsönhatások stb. együttes hatását szintén hasonló módon próbálja meg „kipuskázni”. Elképzelhető, de biztos, hogy a ráfordított idő, energia a többszöröse a szükségesnek és nagyon kockázatos is egyúttal. A védikus asztrológiában (de más asztrológiákban is) ugyanaz a bolygó állás, attól függően, hogy a személy a spirituális fejlettség milyen szintjén áll, mást és mást jelent. Mindenképpen szükséges az alapok magas szintű elsajátítása  az asztrológus hivatás gyakorlásához.

E rövid bevezető rátérhetünk arra, hogy mi történik a különböző szintű képzéseken, egy átlagos órán:

Alapfokú képzés:

 • Az előző alkalmakon átvett ismeretek gyors áttekintésével kezdődik az óra, a tanári villámkérdésekre a tanulók pergő válaszai érkeznek. Akinél a folyamat megakad, ott vagy egy másik diák folytatja, vagy a tanfolyamvezető egy újabb kérdéssel és/vagy információval segíti ki az elakadót. Mindenki be van vonva a közös munkába.
 • Következik a feladott gyakorlatok megoldásának áttekintése, a csoport egy két tagjának segítségével, pl.: a Mars és Szaturnusz közvetlen és/vagy közvetett hatása a 11-es házra, megadott képletben. Ha nem volt feladat, akkor a tanár felvett egy aktuális asztrológiai problémát és az előző órákon tanultak alapján közösen átnézzük, elemezzük.
 • Ha valamelyik hallgatónak van egy sürgős, hozott problémája (óra elején jelezheti bármelyik hallgató), a képletnek csak a kérdéses részét a tanfolyam vezető kielemzi, lehetőség szerint bevonva a csoporttagokat az analízisbe.
 • Új tananyagrészek következnek. A tanár felvezeti az új ismeretet, majd a csoport valamennyi tagja képletén közösen végigmennek, és megvizsgálják az új ismeret szempontjából a kivetített horoszkópokat. A 2. 3. képlet után egyre inkább a hallgatók elemeznek, tanári irányítás mellett. Ez a tanulási rész egyúttal  hozzájárul a hallgatók önismeretének fejlődéséhez.
 • Befejező rész: tanári kérdések és segítség mellett a csoporttagok átismétlik az új információkat. Itt is a tanár feldobhat egy-egy képletet elemzésre, az új információk megerősítésére. Itt hangzik el, ha lesz, a következő otthoni, gyakorlati feladat.
 • Befejezés utáni kérdések és/vagy elemzések: ekkor előjöhetnek azok a nem sürgős problémák, amelyeket a hallgatók hoznak (személyes érintettség, családtag-, rokonképlet részlet elemzése stb.)

Haladó képzés:

 • A haladó kurzus részvevői házi dolgozatokat készítenek, amelyek általában már összetett munkák. Így az órák elején egy hallgató ismerteti az éppen elkészült munkáját. Ezek általában már részelemzések, előfordul, hogy a teljes elemzés a csoporttagok között szét van osztva, mire az utolsó ismertetés is elhangzik, az elemzés teljes lesz. Az a lehetőség is fennáll, hogy más-más képleten ugyanolyan jellegű részfeladatot kapnak a résztvevők és ebből hallgatunk meg egyet-egyet. Pl: A vimsóttari dása (életóra) jupiteri főperiódusát elemezze ki az összes alperiódusra, megadott képletben, a tranzithatások figyelembe vételével. A dolgozat ismertetése egyúttal az előző időszak új ismereteinek összefoglalását is jelenti. Az ismertetés végén mindenki véleményt mondhat az elhangzottakról. A tanár a pozitívan végrehajtott részt emeli ki, de kitér arra is, hogy hol vannak még hiányosságok.
 • Új tananyagrész következik, a lehető legtöbb rövid gyakorlati példával, sok közös munkával. Pl.: Mars Mahadasa és Nap, Hold antardasák hatása a szülöttre.
 • Gyakorló feladat közös megoldása az új tananyagrész elsajátításához.
 • Az otthoni feladatok kiosztása.
 • Napi aktualitásban, Izgalmas, közös képletelemzés, tanári vezetéssel.

Asztrológus jelölt képzés:

 • 3 darab, a tanár által egymás után kivetített, ismeretlen képlet rövid elemzése, a tanár által megadott szempontok alapján.
 • Valamelyik elemzési módszer következő részének ismertetése és példákon keresztüli gyakorlása, interaktív módszerrel.
 • Asztrológus etika félórája következik. Mit mondhatunk el elemzés közben, mit nem. Mire kötelez bennünket a titoktartás stb, alátámasztva különböző esetekkel.
 • Asztrológus csemegék: ismert személyekből (politikus, színész, művész stb. ) válogatás, a választott személyek képletének közös elemzése, megadott módszerrel és szempontok szerint.
 • Új otthoni feladat ismertetése a hallgatókkal.

A hallgatók interaktív elektronikus jegyzeteket, sokféle segédanyagot, eszközt kapnak, ezek az asztrológiai tudás elsajátításához, illetve elmélyítéséhez segítenek hozzá.

Példaként álljon itt a védikus kerék, amely a csillagjegyek, bolygók, házak és Holdházak  kölcsönhatását segít megérteni, .egyfajta támaszt nyújt a tanulónak mindaddig, amíg a szükséges védikus tudásszintet el nem éri. A kerékről most nem árulok el többet.

„Ahhoz, hogy képzett, védikus asztrológus legyél, nem elég a tanfolyamon részt venni, tenni, tanulni, gyakorolni is kell érte!”

Saródy Judit